Aparthotel i Restauracja MINOR

Atrakcje

Dwór w Polance Hallera

Dwór w Polance Hallera – rozległy zespół podworski, składa się z zabudowań gospodarczych i parku. Wyraźnie dominuje on w krajobrazie całej okolicy. Na zachodnim brzegu wsi znajduje się Las Uniwersytecki (około 20 ha). Pierwsza znana wzmianka o wsi pochodzi z 1352 r. Obszerną parterową część dworu wieńczy tympanon z dobudowaną od północy galerię podpartą kilkoma filarami. Galeria ta połączona jest portykami, nad którymi umieszczono tympanony z herbami Hallerów. W rękach tej rodziny Polanka znajdowała się znajdowała się od końca XVIII w. do 1945 roku. W okresie międzywojennym Polanka stanowiła jeden z największych majątków ziemskich w okolicy Krakowa, obejmowała bowiem 403 hektary ziemi. Od roku 1959 dwór jest w posiadaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dwór otacza Park Podworski, utworzony w marcu 1983 r., geometryczny, kasztanowy, z częścią krajobrazową, od którego na południe biegnie piękna aleja starych dębów.