Aparthotel i Restauracja MINOR

Ogłoszenia

Ogłoszenia publikowane przez MINOR

Informacja o wyniku postępowania przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego na realizację:

Usługi badawczo-rozwojowej i proinnowacyjna do projektu: „Zwiedź Kraków i okolice jednym kliknięciem”.

znajduje się w załączniku:


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o składanie ofert w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe w ramach Konkursu NR RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16.

Jest to konkurs prowadzony w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

W załącznikach znajdują się: